Magpapatupad ng isang linggong academic break o pagtigil ng klase ang Philippine Science High School-Western Visayas Campus (PSHS-WVC) mula Nobyembre 2 hanggang 6 batay sa inilabas ng Curriculum and Instruction Division (CID) na Memorandum Order No. 2020-10- 55 ngayong araw.

Iginiit dito ng CID na maaari lamang magsumite ng mga awtput sa Nobyembre 2 at 3 subalit hindi na ito pinahihintulutan pagdating ng ika-4 hanggang ika-8 ng Nobyembre, upang makapagpahinga ang bawat isa at maaliw ang mga iskolar sa destressing activities na inihanda ng Student Alliance (SA).

Bagaman walang huling oras ng pagsumite sa Nobyembre 4 hanggang 8, ang mga dati pa mang naitakdang pagpasa ng mga gawain sa nabanggit na mga araw ay maaaring labas na doon sa paunang sinabi subalit pinakiusapan ang mga iskolar na makipagkasundo sa kanilang mga guro patungkol dito. 

“Nakikita, nararamdaman, at pinahahalagahan ng Student Alliance ang paghihirap at pakikibaka ng mga mag-aaral at mga guro dulot ng pagbabago sa sistema ng pagtuturo sa ating paaralan. Isa ang academic break sa aming mga pangunahing prayoridad sa mga nakaraang linggo sa pag-asang makamit ng lahat ang pahingang karapat-dapat nilang makamit. Bilang mga miyembro ng ating komunidad, kami, ang SA, ay patuloy na makikinig sa mga hinaing ng bawat estudyante at guro at susuporta sa mas ikabubuti ng lahat. Patuloy rin kaming makikipag-ugnayan sa administrasyon upang mas mapabuti ang sitwasyong kinalalagyan ng lahat,” pahayag ni Maxinne Co, presidente ng SA sa Taong Panuruan 2020-2021.

Maalalang nabanggit din ang tungkol sa ipapatupad na post-quarter destressing breaks sa inilabas ng Office of the Campus Director na Memorandum No. 2020-10-01 noong Nob. 1, 2020 bilang bahagi ng remote learning interventions ng institusyon na iminungkahi ng SA. 

“Hindi biro ang pinagdaanan ng buong Pisay sa nakalipas na dalawang araw at masaya ako na nakinig ang administration sa aming panawagan na #PisayGiveUsABreak. Ang mga iskolar, kagaya ko, ay pwede nang makahinga dahil alam namin na pagkatapos ng pitong linggong puno ng requirements, pwede na ulit kaming matulog nang mahimbing. Sa wakas, #PisayGaveUsABreak,” pagbahagi ni Althea Lorraine Servano, isang iskolar sa ikasiyam na baitang ng PSHS-WVC.

Samantala, magpapatuloy ang klase sa Nobyembre 9 na hudyat din ng pagsisimula ng ikalawang markahan. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.