Upang maitaas ang kakayahan ng mga iskolar sa agham, matematika, at teknolohiya sa kabila ng pandemyang nararanasan ngayon, nagkaroon ng kauna-unahang pagsasabirtwal ng Science, Technology, Engineering, at Mathematics (STEM) Day ang Philippine Science High School-Western Visayas Campus (PSHS-WVC) nitong Set. 28, 2020.

“Ang pangunahing mga misyon ng aking kinabibilangang organisasyon, ang DOST, ay paglikha ng imbensyon, pagsasaliksik ng kinakailangang kaalaman sa siyensya at pagbabahagi nito sa iba’t ibang komunidad sa Pilipinas,” ani Dr. Allen Daryl F. Asuelo, isa sa mga tagapagsalita sa STEM day.

Itinampok ang maraming aktibidad sa selebrasyon, at isa sa mga ito ay Panubason na nagbigay ng pagkakataon sa mga iskolar na pumili ng diskusyon ukol sa mga paksang pansiyensya na gusto nilang panoorin at pag-aralan sa araw na iyon.

Pinagkunan ng larawan: PhilSci WVC Facebook page

“Ginagawa ko at ng DOST ang mga ito upang matulungan ang matatalinong mga iskolar,” dagdag pa ni Dr. Asuelo.

Nagkaroon din ng mga kompetisyon ang paaralan habang ipinagdiriwang ang STEM day tulad ng “SciArt: Online Competition 2020” at “Math-writing Lines and Arts Online battle 2020”.

Binigyan naman ng papuri sa pambungad na programa ng selebrasyon sina Raymond Borres, Francine Tarrazona, Altair Mizar Emboltura, Maricris Mandario, at Carlos Manuel Eusoya bunsod ng kanilang pagkapanalo sa internasyonal na mga patimpalak tulad ng “Dark Skies Rangers International Contest” at “GLOBE Program International Virtual Science Symposium”.

Pinagkun ng mga larawan: Aris Larroder

“Sinisikap kong magbahagi ng mga kaalaman sa mga estudyante para sa ikabubuti nila. Kaya nga narito ako ngayon sa Panubason upang magbigay ng kaalaman sa mga iskolar,” panapos na sabi ni Dr. Asuelo.

Leave a Reply

Your email address will not be published.