Pinarangalan ang dalawang iskolar ng Philippine Science High School-Western Visayas Campus sa birtwal na seremonya ng paggawad ng The Outstanding Students of Iloilo Awards (TOSIA) 2020 noong Setyembre 28.

Sina Altair Mizar Emboltura at Rikka Grace Sombiro, parehong nasa Baitang 11, ay hinirang bilang Junior High School Awardees ng TOSIA Batch MaXIma sa isang Facebook live.

Pinagkunan ng mga larawan: The Outstanding Students of Iloilo Awards (TOSIA) Facebook page

“Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na napabilang ako sa TOSIA Batch MaXIma. Unang una ay napakatindi ng screening process nila. Mula sa higit 50 na nangungunang mag-aaral sa probinsya ng Iloilo ay dumaan kami sa dalawang yugto ng screening hanggang maging 12 na lang kaming mga Junior High School Awardees. Pangalawa ay napakagaling at nakamamangha ang aking mga kasama. Sila ay mga mag-aaral na may mararangal na adbokasiya at napatunayan na rin nila ang kanilang sarili sa iba’t ibang larangan katulad ng isports, akademiks, at pamamahayag,” ani Altair Mizar Emboltura, kasapi ng TOSIA Batch MaXIma.

Nagkaroon din ng iba’t ibang mga proyekto ang pangkat tulad ng “Ahog Bulig” o  pagsagawa ng “online tournament” at “virtual concert” na may layuning matulungan ang mga tao sa Brgy. Zaldivar, Buenavista, Guimaras na naapektuhan ng pagtagas ng langis sa Iloilo-Guimaras Strait.

“Ang naturang proyekto ay iminungkahi namin ni Rikka sa aming mga kasama at pinangunahan din namin ito. Ako ay nagpapasalamat na makatrabaho ang aking kamangha-manghang mga kasama,” dagdag pa ni Emboltura.

    Ang TOSIA ay pangunahing programa ng Junior Chamber International (JCI) Regatta na kumikilala sa kahusayan sa akademiko, pamumuno, at paghahatid ng serbisyong pampubliko ng mga estudyante sa sekondarya at tersyarya sa Iloilo. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.