Pinagkunan ng larawan: Philippine Science High School System Facebook page

Upang umangkop sa mga hamong dulot ng COVID-19 at umalinsunod sa mga regulasyon ng gobyerno, ipinatupad ng buong sistema ng Philippine Science High School (PSHS) ang Requirements for Admission, Criteria, and Evaluation (RACE) ngayong taon bilang pamalit sa dating National Competitive Examination (NCE).

Malalamang ang NCE ay taunang proseso sa pagtanggap ng mga kwalipikadong aplikante sa Philippine Science High School System, isang ahensiya ng Department of Science and Technology (DOST) na nagbibigay ng scholarship sa sinumang makakapasa sa eksam na ibinibigay.

Pinagkunan ng larawan: Philippine Science High School System Facebook page

Ang RACE naman ay isang bagong sistemang sinimulang ipatupad upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 sa libo-libong aplikanteng kukuha ng pagsusulit sa iba’t ibang testing centers sa buong bansa. 

“May dalawang yugto ang proseso ng pagpili. Ang una rito ay pagtukoy ng kanilang Predicted NCE Grade o PNG na ibabatay sa pinal na mga grado ng mga aplikante sa Agham at Matematika sa ikalimang baitang. Ang ikalawa naman ay ibabatay sa kanilang kakayahan sa pagsulat ng sanaysay na isusumite, at sa pinal na academic rank sa ikalimang baitang,” pahayag ni Executive Director Lilia T. Habacon sa isang pabatid ng PSHS System. 

Katulad ng kinagawiang proseso ng sistema bago pa man ang pandemya, ang 240 na aplikanteng may pinakamataas na pinal na iskor sa buong sistema ay kwalipikado sa PSHS Main Campus na matatagpuan sa Diliman sa lungsod ng Quezon.

Habang ang 90 hanggang 120, depende sa quota ng PSHS campus, na aplikanteng may pinakamataas na pinal na iskor sa rehiyonal na ranking ay kwalipikado naman sa kani-kanilang piniling panrehiyong campus. 

Ang huling araw ng pagsusumite ng mga pangangailangan para sa RACE ay sa Disyembre 11 para sa mga pampribadong paaralan at Disyembre 18 naman para sa mga pampubliko.

Leave a Reply

Your email address will not be published.