Ang Banaag ang opisyal na Publikasyon sa Filipino ng Mataas na Paaralan ng Pilipinas sa Agham. Layunin nitong maghatid ng mapagkakatiwalaan at maaasahang mga balita at artikulo sa mga iskolar, mga guro, at iba pang mga bahagi ng paaralan at hasain ang angking galing, abilidad, at talino ng mga iskolar sa larangang ng pamamahayag sa Filipino.

Kami ang Banaag, isang iglap ng liwanag sa gitna ng karimlan.